Technické prohlídky

Povinná technická prohlídka dle ČSN 26 88 05.

Od 01.01. 2003 je v platnosti nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12.09. 2001 
týkající se provozu vysokozdvižných vozíků. Toto nařízení se týká pravidlených 
každoročních technických prohlídek manipulační techniky.

K provádění těchto prohlídek je naše firma akreditována a disponuje oprávněním, 
které zákon pro tuto činnost ukládá.